Czujki wielosensorowe, optyczne, jonizacyjne - systemy ochrony przeciwpożarowej.

Ochrona przeciwpożarowa, tak niezwykle ważna i istotna, tak często lekceważona przez właścicieli budynków lub firm. Początkowo względna oszczędność na instalacjach przeciwpożarowych, alarmach i gaśnicach, po pożarze może okazać się opłakana w skutkach.

Systemy ROP czyli systemy ręcznego ostrzegania pożarowego służą do ręcznego uruchamiania systemu sygnalizacji pożarowej. System ten uruchamia osoba, która jako pierwsza zauważyła pożar. Najpopularniejszymi systemami ROP są ostrzegacze dwuetapowe. Uruchomienie takiego ostrzegacza polega na zbiciu szybki ochronnej oraz wciśnięcie przycisku odpowiedzialnego za włączenie alarmu. Sygnał z ostrzegacza przebiega bezpośrednio do centrali. Równie ważne są czujki przeciwpożarowe.

Czujki pożarowe są podzielone na kilka grup. Każda z grup przyporządkowana jest do kolejnej fazy pożaru. W pierwszej fazie pożaru powstaje dym widzialny i niewidzialny. W drugiej fazie pożaru pojawia się gęsty i zauważalny dym. Obie te początkowe fazy pożaru wykrywane są za pomoc czujek jonizacyjnych lub optycznych. W trzeciej fazie pożaru pojawia się ogień, który wykrywany jest przez czujki jonizacyjne i czujki płomienia. W końcowej fazie pożaru gwałtownie wzrasta temperatura. Zjawisko to wykrywają czujki ciepła (temperaturowe).

Aby dobrze zabezpieczyć pomieszczenie konieczne jest użycie wielu czujek różnych typów. Jednak mało kiedy zastanawiamy się dłużej nad sensem posiadania pięciu różnych rodzajów czujek pożarowych. Zamiast tego, idealnym rozwiązaniem będą czujki wielosensorowe. Ich specyficzna budowa i techniczna kombinacja jest tak ustalona, że łączą one w sobie przykładowe czujki jonizacyjne i czujki optyczne, a dodatkowo działają też jako czujka tlenku węgla, która ostrzeże nas przed ulatniającym się czadem. Dlatego też, zamiast inwestować w wiele czujek. Dlatego też, zamiast kupować wiele różnych typów czujek, warto wybrać czujkę wielosensorową.

Published by