Pożary

Jednym z największych zagrożeń dla tak wysokiego budynku są pożary i związana z nimi ewakuacja.

Oprócz opracowywania dróg ewakuacji, w projektach ustala się miejsce dla wielkich zbiorników wodnych, które umieszczane są na szczytach budynków. Zasilają one system zraszaczy, które włączają się przy wykryciu dymu.

Published by