Czystość powietrza

W tak dużym budynku, w którym najczęściej znajdują się biura ze sprzętem elektronicznym, komputerami i materiałami powszechnie uznanymi za szkodliwe dla człowieka, utrzymywanie odpowiedniej czystości powietrza jest niezwykle ważne. W najnowszych konstrukcjach stosuje się głównie rozwiązania elektroniczne oparte o niezliczoną ilość czujników, które monitorują na bieżąco czystość powietrza.

Jeśli jakiś czujnik wykryje jakiekolwiek wychylenie poza ustaloną normę, system wentylacji i filtracji zmieni swój tryb działania.

Published by