Sterowanie

Kolejnym, równie ważnym aspektem systemu windowego jest system sterowania ruchem wind. Jedną z zabezpieczających funkcji systemu sterowania jest blokowanie nieuzasadnionych dyspozycji.

Głównym zadaniem blokowania błędnych poleceń jest usprawnienie komunikacji pionowej w budynku. Wybranie i zatwierdzenie wielu błędnych dyspozycji znacznie ograniczyłoby efektywność i sprawność komunikacji. Przykładowo, jeżeli w kabinie znajduje się jedna osoba i zarejestrowana zostanie duża liczba dyspozycji, system automatycznie wykryje zbędne polecenia,po czym zostaną one anulowane.

Published by