Nasilenie ruchu

Bardzo ważną funkcją w systemie windowym dużych drapaczy chmur jest tryb szczytowego nasilenia ruchu w górę. System ten ma za zadanie maksymalnie sprawnie obsłużyć wszystkich użytkowników wchodzących do budynku i wsiadających do wind na poziomie podstawowym. Sterownik sprawuje kontrolę nad tym trybem poprzez wysyłanie na przystanek podstawowy wolnych wind natychmiast po zrealizowaniu przez nie zadań lub poprzez blokowanie możliwości odjazdu do czasu zapełnienia kabiny.

Published by